شنبه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

چهارشنبه،۱۲ دي ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۴

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: شنبه 15دی ماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز 1397 است.

شنبه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

به گزارش  تارنمای سازمان مالیاتی، «محمد مسیحی» افزود: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارایه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: مودیان مالیاتی برای برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ 15 دی ماه 1397 اقدام کنند. 
براساس آمارهای بانک مرکزی، دولت در چهار ماهه نخست امسال در مجموع 196 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد از محل مالیات های غیرمستقیم داشته که سهم مالیات بر ارزش افزوده 92 هزار میلیارد ریال است.