نقدینگی از اکوسیستم کسب و کار مناطق آزاد حذف می‌شود

يکشنبه،۳۰ دي ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۰

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نقدیندگی که از مشکلات عمده محیط کسب و کار است؛ از اکوسیستم مناطق آزاد حذف می‌شود.

نقدینگی از اکوسیستم کسب و کار مناطق آزاد حذف می‌شود

اکبر افتخاری افزود: مناسب‌سازی و بهبود اکوسیستم کسب و کار امروز دغدغه تمام دنیاست و دولتی‌ها سعی می‌کنند تا آنجا که می‌توانند محیط کسب و کار را برای فعالین اقتصادی مناسب‌سازی و بهبود ببخشند.

افتخاری گفت: با توجه به ماموریت اصلی مناطق آزاد برای جذب خصوصی‌ها و توسعه اقتصادی؛ مهم‌ترین مشکل فعلی را نقدینگی و مباحث مربوط به سرمایه در گردش دیدیم؛ برهمین مبنا سامانه اعتبار سنجی متناسب با متد دنیا و شاخص‌های بومی‌سازی شده را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالین اقتصادی راه‌اندازی کردیم.

وی تصریح کرد: هم‌چنین در کنار سامانه اعتبارسنجی، با راه‌اندازی صندوق اعتباری ضمانت و حمایت از فعالین اقتصادی تا چند روز آینده، فضایی را ایجاد خواهیم کرد تا سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بتوانند بدون نقدینگی و صرفا با اعتبار موارد خود را انجام دهند.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: تاسیس مراکز نوآوری و شکوفایی، پنجره واحد خدمات فعالین اقتصادی برای ارتقا شفایت در اطلاعات و ارتباطات، تاسیس بورس بین‌الملل و مذاکره با بیمه‌ها برای اعطای بیمه نامه متناسب با فعالیت اقصتادی در مناطق آزاد از جمله اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد است.