سقف منابع و مصارف بودجه 98 تعیین شد

شنبه،۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف بودجه سال 98 کل کشور را از حیث منابع و مصارف بالغ بر هفده میلیون و 443 هزار و 160 میلیارد و 230 میلیون ریال تعیین کردند.

سقف منابع و مصارف بودجه 98 تعیین شد

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی با 177 رای موافق، 24 رای مخالف و 1 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر سقف بودجه سال 98 کل کشور را از حیث منابع و مصارف بالغ بر هفده میلیون و 443 هزار و 160 میلیارد و 230 میلیون ریال تعیین کردند که به شرح ذیل است. 
الف:منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و 200 هزار و 83 میلیارد و 652 میلیون ریال شامل: 
1.منابع عمومی بالغ بر 4 میلیون و 485 هزار و 811 میلیارد و 154 میلیون ریال 
2.درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 714 هزار و 272 میلیارد و 498 میلیون ریال 
ب-بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ 12 میلیون و 764 هزار و 335 میلیارد و 147 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 12 میلیون و 764 هزار و 335 میلیارد و 147 میلیون ریال می باشد.