650 هزار نفر از پوشش صندوق بیمه عشایر و روستایی خارج شدند

يکشنبه،۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۵

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: 650 هزار نفر از روستائیان مناطق آسیب دیده و دچار خشکسالی شده به دلیل نداشتن قدرت پرداخت حق بیمه از لیست مشمولین این صندوق خارج شده اند که با تامین منابع مالی دوباره در فهرست بیمه شدگان قرار خواهند گرفت.

650 هزار نفر از پوشش صندوق بیمه عشایر و روستایی خارج شدند

محمدرضا واعظ مهدوی در جلسه شورای عالی رفاه و تامین افزود: 241 میلیارد تومان منابع لازم است تا بتوان بیمه روستائیان و عشایر مناطق آسیب دیده و متاثر از پدیده خشکسالی را دوباره در فهرست بیمه شدگان قرار داد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 8 آیین نامه بیمه عشایر آن دسته از روستاییان و عشایری که به دلایل خشکسالی، آفت زدگی، مرگ و میر دام و بلایای طبیعی نتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند با تائید وزارت تعاون و شورای عالی بیمه، پرداخت حق بیمه این افراد بر عهده دولت خواهد بود.
واعظ مهدوی خاطرنشان ساخت: سهم بیمه روستائیان و عشایری پنج استان حدود 69 میلیارد تومان است که به دلایل بلایای طبیعی و خشکسالی نتوانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند که با تایید شورای عالی رفاه و تعهد سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار، این دسته از افراد می توانند دوباره در لیست بیمه شدگان قرار بگیرند.

مشکل صندوقهای بازنشستگی از واگذاری‌ها نشات می‌گیرد

در ادامه این جلسه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره چالش های تصدی گری و واگذاری‌ها در دولت‌های مختلف گفت: مشکل صندوق‌های بازنشستگی نیز ناشی از نبود اجماع در رویکرد واگذاری‌ها است.
سید کامل تقوی نژاد اظهار داشت: مطرح کردن خرید 10 درصد از کل سهام بازار بورس با منابع مالی حاصل از فروش صندوق های بازنشستگی موضوع بسیار مهمی است که می تواند منجر به شفافیت شود اما بدون شک فروش دارایی صندوق‌های بازنشستگی باید با دقت انجام شود.