تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به 51 درصد رسید

سه شنبه،۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۷

مرکز آمار ایران اعلام کرد: میزان تغییر شاخص کل تورم در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥١.٤ درصد بود.

تورم نقطه به نقطه فروردین ماه به 51 درصد رسید

به گزارش تارنمای مرکز آمار ایران، در فروردین امسال بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با هفت درصد افزایش بود. 
کمترین نرخ تورم ماهانه نیز به استان تهران با سه درصد افزایش مربوط می شد.
در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 170.9 رسید که نسبت به ماه قبل چهار درصد بیشتر شد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به استان کردستان با 63.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 43.2 درصد است. 
بر این اساس، خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 12 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٨.٢ درصد کمتر از آن نسبت به فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین 

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٠.٦ درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان کردستان با 36.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با 25.4 درصد بود. 
شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در فروردین ماه ١١.١ درصد شد که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.