دیدار شریعتمداری از مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان

دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۴

محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی امروز از مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان " یاسر " بازدید کرد.

 دیدار شزیعتمداری از مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان

وزیر کار در دیدار با کودکان مرکز نگهداری و ساماندهی کودکان کار و خیابان یاسر، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز از نزدیک با کودکان این مرکز گفت وگو کرد و در جریان امور مربوط به این کودکان قرار گرفت. 

بر پایه این گزارش در این دیدار کودکان این مرکز به بیان مسائل خود همچون امکانات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی از جمله آسفالت محوطه مرکز پرداختند و خواستار رفع مشکلات خود در این خصوص شدند.

سیده معصومه اسدالله زاده مدیر مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان یاسر نیز در همین زمینه گفت: این مرکز با هدف حمایت و توانمندسازی کودکان کار، خیابان، نیازمند  و خارج از بستر آموزش برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و امن خدمات خود را ارایه می‌دهد. هم اکنون این مرکز  از  24 کودک پسر بدسرپرست و یا بی سرپرست بین 12 تا 18 ساله نگهداری می کند که 3 کودک حرفه آموز و 21 کودک زیر سن کار تا قبل از 15 سال قرار دارند.