قانون تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ شد

دوشنبه،۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹

رییس جمهوری قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را ابلاغ کرد.

قانون تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ابلاغ شد

بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

این منطقه با حضور جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و فدراسیون روسیه تشکیل می شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: توسعه تجارت چند جانبه و روابط اقتصادی و تسهیل تجارت کالا میان دولت های عضو از جمله کاهش و حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای از اهداف این موافقتنامه است.

امیری از جمله امتیازات این موافقتنامه را تشکیل منطقه آزاد تجاری با توافق دولت های عضو بر اساس استانداردهای بین المللی اعلام کرد.

وی بیان کرد: با اجرای این موافقتنامه روابط اقتصادی میان کشورهای عضو در منطقه آزاد تجاری، توسعه و در جهت رونق اقتصادی موثر خواهد بود.