"هویت" در نگاه فرانسیس فوکویاما

سه شنبه،۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۰

آخرین کتاب فوکویاما اندیشمند آمریکایی ژاپنی‌الاصل در ایران منتشر شد

 

"هویت" در نگاه فرانسیس فوکویاما

نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما خوشایند اصلاح‌طلبان بود زیرا لیبرال دموکراسی را سرنوشت حتمی کشورها می‌دانست. اما اصول‌گرایان از کتاب «نظم و زوال سیاسی» او استقبال کردند زیرا معتقد بودند فوکویاما پشیمان شده و پذیرفته لیبرالیسم در سراشیبی سقوط است. کتاب جدید این اندیشمند به تازگی در ایران ترجمه و در دسترس علاقه‌مندان است.

کتاب «هویت» فرانسیس فوکویاما بعد از انتشار مورد تفسیرهای فراوان قرار گرفت و عده‌ای آن را به معنی بازگشت سوسیالیزم تعبیر کردند.

فوکویاما که پیروزی ترامپ را پیش‌بینی کرده بود در کتاب خود به نام «هویت» نوشته است: دلیل اصلی پیروزی ترامپ دعواهای داخلی در آمریکا بود. دعواهایی که در صورت تداوم، باعث پیروزی مجدد او خواهد شد.

فوکویاما را باید متفکری دانست که هم در آمریکا و هم در ایران تأثیرگذار بوده است.

آخرین اثر این اندیشمند آمریکایی ژاپنی‌الاصل با ترجمه رحمان قهرمان پور و توسط انتشارات روزنه منتشر و در دسترس محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و دیگر علاقه‌مندان قرار گرفته است.