ایران عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیا شد

شنبه،۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴

مراودات صنعت بیمه ایران با کشورهای منطقه با وجود تحریم‌های آمریکا در حال گسترش است به طوری که رئیس کل بیمه مرکزی ایران عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیا شد.

ایران عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیا شد

غلامرضا سلیمانی با رأی قاطع اعضای شرکت بیمه اتکایی آسیا (ایشن ری) به طور رسمی به مدت ۲ سال کرسی نایب رئیسی شرکت بیمه اتکایی آسیا را در اختیار گرفت.

 بر این اساس، رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران با ارائه‌ برنامه‌های مدون توسعه‌ای، تدوین راهکارهای افزایش نفوذ بیمه و ترسیم افق‌های روشن همکاری‌های بیمه‌ای در سطح منطقه، به عنوان نایب رئیس یکی از معتبرترین شرکت‌های بیمه اتکایی آسیا انتخاب شد.

عرصه صنعت بیمه همواره برای جمهوری اسلامی ایران با تخصص گرایی و پایبندی به اصول و احترام به قوانین بین‌المللی همراه بوده است؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه‌ این شرکت از پشتوانه‌های جدی آن به خصوص در زمان تحریم‌ها به شمار می‌رود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این باره گفت: با استفاده از ظرفیت‌های بین المللی این شرکت، فعالیت‌های صنعت بیمه در حوزه اتکایی با اقتدار بیشتری دنبال شود.

وی گفت: با ایفای تعهدات بیمه‌ای و تمهیداتی که فراهم شده است در آینده سهم کشور ما در اداره این شرکت بیمه اتکایی آسیایی در دو بخش مدیریتی و سهامداری، بیش از پیش پررنگ‌تر و در روزهای تحریم نیز از دارایی ها و سپرده‌های ایران صیانت خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: ساز و کار «ایشین ری» به این صورت طراحی شده که انتخاب رئیس هیات مدیره بعد از طی فرآیندی است که در شورای نمایندگان دولت‌ها تصویب خواهد شد.

«ایشین ری» با هدف گسترش پوشش‌های اتکایی بین کشورهای آسیایی تاسیس شده است.