امضای تفاهمنامه‌ای برای کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار

يکشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار، تفاهمنامه‌ای امضا کردند.

امضای تفاهمنامه‌ای برای کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار

این تفاهم نامه امروز با حضور «ابراهیم صادقی‌فر» معاون فرهنگی اجتماعی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و امامی رضوی، رئیس پژوهشکده علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران به امضا رسید.

صادقی‌فر پس از انعقاد این تفاهمنامه گفت: تلاش شده است با انجام مداخلات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی میزان شیوع و بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار و تولید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه طرح ملی کاج در قالب سه بسته خدمتی برای کارگران اجرا می‌شود، اضافه کرد: آموزش و ترویج سبک زندگی سالم، ارایه تسهیلات مراقبت جسمی- اجتماعی و رتبه‌بندی و اعتباربخشی کارفرمایان از محتویات برنامه‌های کارگران و کارفرمایان به شمار می‌رود.  

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این تفاهنامه به زودی عملیاتی می‌شود و تنها در شکل تفاهمنامه باقی نمی‌ماند.  

 امامی رضوی نیز با استقبال از این تفاهمنامه گفت: کارگران به عنوان نیمی از جمعیت جامعه و جمعیت مولد به شمار می‌روند که هرچه بیشتر مورد توجه و تحت پوشش‌های اجتماعی قرار گیرند جامعه‌ای سالم‌تر خواهیم داشت و این تفاهمنامه به بهبود وضعیت اجتماعی و جسمی و روحی روانی کارگران کمک می‌کند.