مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت ملی نفت

سه شنبه،۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۸

 در راستای ارتقای مدیریت دارایی‌های  فیزیکی شرکت ملی نفت، تفاهمنامه‌ای بین مرکز مدیریت دارایی فیزیکی پژوهشگاه نفت و شرکت پمکو امضا شد.

مدیریت دارایی‌های  فیزیکی در شرکت ملی نفت

گزارش اقتصاد کارا ، دکتر سیامک برادران مدیر مرکز توسعه مدیریت دارایی فیزیکی دانشگاه صنعت نفت گفت: به دنبال انعقاد این تفاهم نامه،  با هدف مدیریت منابع و دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، دوره های آموزشی تخصصی مدیریت دارایی‌های  فیزیکی توسط متخصصان و کارشناسان خبره در دانشگاه صنعت نفت انجام خواهد شد.
وی افزود: استفاده بهینه و ایجاد حداکثر ارزش از دارایی‌های سازمان اعم از دارایی‌های فیزیکی دغدغه روزافزون مدیران همه سازمان هاست و مدیریت این دارایی ها شامل همه  تجهیزات و تاسیسات تحت تملک سازمان است.
وی افزود: ادامه روند توسعه دانش نگهداشت با تمرکز بر چرخۀ عمر دارایی ها می باشد و امروزه به عنوان یک شاخۀ مهم در علم مدیریت و مهندسی شناخته می شود. با امضای این تفاهم نامه گام خوبی در راستای آموزش و فرهنگ سازی مدیریت دارایی‌های  فیزیکی در سطح صنعت نفت برداشته خواهد شد.
علی زواشکیانی مدیر عامل شرکت پمکو ( دبیر علمی جایزه مدیریت دارایی‌های  فیزیکی) در ادامه گفت: در حال حاضر علم مدیریت دارایی‌های  فیزیکی از مهمترین شاخه های مدیریتی می باشد که تلاش می کند با استفاده ازمدیریت تأمین تجهیزات، نحوه بهره برداري از تجهیزات،نگهداشت، مدیریت قطعات یدکی، بهبود عملکرد سیستم و تجهیزات، مدیریت هزینه و ریسک و مدیریت منابع انسانی، بیشترین ارزش از تجهیزات و دارایی‌های یک سازمان را به دست آورد. دوره های آموزشی تخصصی در این راستا قدم بر می دارد.