آماده‌سازی همه خودپردازها برای بارگذاری ایران‌چک‌های جدید

سه شنبه،۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۷

بانک مرکزی اعلام کرد: آن دسته از شعبه‌های بانک‌ها که تاکنون تنظیمات لازم برای بارگذاری ایران‌چک جدید را انجام داده‌اند، نسبت به تطبیق خودپردازهای خود اقدام کنند.

آماده‌سازی همه خودپردازها برای بارگذاری ایران‌چک‌های جدید

در پی انتشار برخی اخبار در مورد عدم امکان بارگذاری ایران‌چک جدید در دستگاه های خودپرداز، روابط عمومی بانک‌مرکزی اعلام کرد هم اکنون ایران چک‌های یاد شده، در بسیاری از خودپردازهای بانک‌های کشور در استان‌های مختلف بارگذاری شده است.

فرایند تنظیم و تطبیق «کاسِت» دستگاه های خودپرداز با نوع اسکناس مورد نظر، پیش‌نیاز بارگذاری هر نوع اسکناس و ایران چک جدید است، بنابراین به منظور بارگذاری ایران چک جدید، ضرورت دارد آن دسته از شعب بانک‌ها که تنظیمات مذکور را اعمال نکرده‌اند، نسبت به تطبیق خودپردازهای خود اقدام لازم به عمل آورند.

این فرایند، همواره در مورد تمام انواع جدید اسکناس، از جمله اسکناس‌های ۱۰۰ هزار ریالی و ۵۰ هزار ریالی و نیز نسخه اول ایران چک بانک مرکزی که ابعادی بزرگتر از ایران چک جدید دارند نیز انجام شده است.