فرصت طلایی بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

جمعه،۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹

*یاسر فلاح - پس از آنکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید نامگذاری شد، فرصت مغتنمی در اختیار بازار سرمایه کشور قرار گرفت تا با طراحی و پیاده سازی ابزارها و نهادهای متناسب و افزایش آگاهی بخشی از طریق اطلاع رسانی مناسب موجبات هدایت جریان نقدینگی به مسیر صحیح و در نتیجه تقویت بنگاههای تولیدی و ایجاد رونق اقتصادی را فراهم آورد.

فرصت طلایی بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

در این بین جذب منابع سرگردان مالی از طریق بازار سرمایه، نه تنها باعث ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری در اقتصاد کشور می شود، بلکه از طریق هماهنگی مناسب بین ارکان بازارهای پولی و سرمایه ای کشور بخش عمده ای از چالش های موجود برطرف خواهد شد و از هجوم نقدینگی به بازارهای غیر مولد و بر هم خوردن تعادل اقتصاد، جلوگیری می شود،در این راه برگزاری نمایشگاه ها یک  ابزار اساسی و کارآمد برای تحقق این اهداف به شمار می آید.

نمایشگاه بورس بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش در حالی به ششمین سال حیات خود می رسد که شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور ایجاب می کند از هر روزنه ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی استفاده شود. البته  این رویداد عرصه ای بسیار فراتر از یک روزنه را در اختیار اهالی بازار سرمایه و دیگر فعالان اقتصادی کشور قرار می دهد تا با بهره گیری از شرایط سهل تر آمد و شد به مناطق آزاد، شرکای تجاری خود و متقاضیان حضور و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به کیش دعوت کرده و پای مذاکره رو در رو با آنها بنشینند. از این رو اینوکس علاوه بر اینکه مجالی برای حضور فعالان داخلی اضلاع پولی، مالی کشور است، فرصت طلایی برای  بین المللی شدن بازار سرمایه است و در حقیقت حضور شرکت کنندگان خارجی در این رویداد راه بورس ایران برای فرامرزی شدن را هموار می کند.

از سوی دیگر نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش با فاصله زمانی مناسب نسبت به همتای تهرانی خود برگزار می شود تا فعالان این حوزه ها در مدت یک سالی که در بین دو نمایشگاه تهران فاصله است، از یک دیگر دور نیافتاده و در میانه سال هم نهاد های مالی  فرصتی برای شناخت، گردهمایی و تشریک مساعی با یکدیگر داشته باشد. در حقیقت نمایشگاه کیش در ششمین سال خود تبدیل به مکملی برای فاینکس تهران شود.

در کنار تمام مزایایی که اینوکس کیش دارد، ذکر این نکته هم ضروری است که سازمان بورس بعنوان سیاست گذار بازار سرمایه، از هر رویدادی که به رشد و توسعه ادبیات بازار سرمایه کمک و مردم را با فضای سرمایه گذاری در بورس آشنا کند و فرهنگ سهام داری را در کشور افزایش دهد، استقبال و حتی حمایت میکند، حال این رویداد اینوکس کیش باشد یا فاینکس تهران؛ مهم جغرافیای رویداد نیست. آنچه برای سازمان بورس اهمیت دارد، بسط گفتمان بازار سرمایه، آشنایی همه مردم با بازار سرمایه و برخورداری آنها از شیوه های مختلف سرمایه گذاری، توسعه واژگان مالی و ایجاد فضای پرسشگری در کشور است.

تلاش سازمان بورس همواره بر این بوده راه های توسعه و فرهنگ سازی بازار سرمایه را هموار کند و در این بین دست تمام کسانی که این سازمان را در تحقق این مهم کمک میکنند، به گرمی می فشارد و از هر برنامه و طرحی که بسط بازار را همراه داشته باشد حمایت می کند. امیدوارم نمایشگاه بین المللی بورس،بانک،بیمه و خصوصی سازی کیش سالها در کنار فاینکس تهران ادامه یابد و با هدایت سرمایه های خارجی و نقدینگی سرگردان داخلی به بازار سرمایه، گامی در جهت رشد و بالندگی اقتصاد کشور بردارد.

*مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس واوراق بهادار