کارآفرینی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد

دوشنبه،۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران - هفته جهانی کارآفرینی بزرگترین رویداد بین المللی حوزه کارآفرینی در جهان است که هر سال در بازه زمانی 18 تا 24 نوامبر در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران برگزار می‌شود.

کارآفرینی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد

این رویداد بزرگ بین المللی که در سال جاری با همایش کیش اینوکس 2019 در بازه زمانی 27 الی 30 آبان متقارن بود. هر ساله با برگزاری حدود 35000  گردهمایی و حضور 10 میلیون نفر از نوآوران، کارآفرینان، کارفرمایان و اقتصاددانان بین المللی در بیش از 170 کشور دنیا دنبال می شود. اقدامات هفته جهانی کارآفرینی به منظور انتقال تجربه و دانش کارآفرینان موفق و هدایت افراد از کارجویی به کارآفرینی صورت می پذیرد تا منجر به توسعه اکوسیستم کارآفرینی در کشورها شود؛ در همین حال رهبران جهان در هر قاره و مقامات منتخب محلی به طور یکسان این کارزار را دنبال می کنند تا با رفع موانع و چالش های کارآفرینان و سرمایه گذاران بتوانند اسباب رشد کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوین را فراهم نمایند.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های بی سابقه امریکا، در حال حاضر توسعه کار و کارآفرینی و اشتغال در ایران به موضوعی سخت و پر ریسک تبدیل شده که جذابیت بازار را برای سرمایه گذاران و نوآوران کاهش می دهد. اما در نقطه مقابل، کارآفرینی در شرایط اقتصادی پرچالش فعلی کشور، در صورت تحقق و خلق مزیت های رقابتی و تبدیل تهدید به فرصت، قطعا منجر به ایجاد یک کسب و کار بادوام خواهد شد و افراد کارآفرین و نوآور با انتخاب های مطمئن تری که انجام می دهند، با ریسک کمتری برای نیل به موفقیت و ایجاد درآمد پایدار مواجه هستند.

در این بین یکی از مهمترین زمینه های کار و کارآفرینی و سرمایه گذاری در شرایط فعلی اقتصادی کشور، کسب و کارهای صادرات محور و دارای قابلیت رقابت در بازارهای بین المللی است، به ویژه آنکه کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای مرجع بین المللی باعث شده است تا قیمت تمام شده نهاده های تولید از جمله نیروی کار متخصص در ایران، کمتر از دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد، و لذا فرصت برای رقابت قیمتی در بازار تجارت بین المللی برای صادرکنندگان به وجود آمده است تا در صورت رفع چالش های ناشی از تحریم، بتوانند برای خود سودآور و برای کشور ارزآور باشند.

در این راستا مناطق آزاد در کشور ما به منزله مهمترین دروازه تجارت بین المللی و ورود به بازارهای جهانی برای توسعه صادرات غیرنفتی هستند که می توانند نقشی تاریخی برای کم اثر کردن تحریم ها و تحقق سیاست های برونگرایی اقتصاد ایفا نمایند. همواره انجام تعاملات تجاری در مناطق آزاد کشورها نسبت به سرزمین اصلی از سهولت بیشتر و ریسک کمتری برخوردار است، به ویژه آنکه در حال حاضر 7 منطقه آزاد فعال در کشور وجود داشته و 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی جدید نیز در حال راه اندازی است تا بتوانیم از مزیت استراتژیک دسترسی به 8500 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، 2600 کیلومتر مرز دریایی و 1900 کیلومتر مرز رودخانه ای که در اختیار ایران و مناطق آزاد قرار دارد، بهره برداری بیشتری داشته باشیم.

 همچنین مزیت های مختلفی از جمله معافیت های مالیاتی بلندمدت جهت ترغیب سرمایه گذاران و کارآفرینان برای فعالیت در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است، لیکن موانع و مشکلات موجود در محیط کسب و کار ایران به ویژه بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق آزاد تجاری، باعث شده است تا این مزیت ها کم اثر شده و بهره برداری بهینه ای از پتانسیل های بی نظیر مناطق آزاد در کشور صورت نپذیرد. به نحوی که توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق مشابه در دیگر کشورهای منطقه از رشد کمتری برخوردار است.

با توجه به ضرورت توسعه کارآفرینی و اشتغال در تمامی مناطق ایران از جمله در مناطق آزاد تجاری صنعتی، و  با استناد به ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بند (8) مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال و طی موافقت اصولی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان ملی کارآفرینی ایران از سال 1396 تاسیس شده است تا به عنوان نهاد ملی غیردولتی به ساماندهی اکوسیستم کارآفرینی کشور کمک کند و با جلب مشارکت موثر کارآفرینان بخش خصوصی و مقامات مرتبط به موضوع در حاکمیت، تحقق اهداف مقرر در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی را تقویت نماید.

تقارن رویداد بین المللی هفته جهانی کارآفرینی با برگزاری همایش کیش اینوکس 2019 در ایران، می تواند به منزله یک فرصت برای بررسی توامان فرصت های رشد کارآفرینی در کنار توسعه سرمایه گذاری بعنوان دو محرک اصلی در رشد اقتصادی کشور باشد. در این بین مناطق آزاد می توانند بعنوان دروازه های صادراتی کشور و همچنین محل های منتخب (پایلوت) برای اجرای طرح های نوآورانه و کسب و کارهای نوین، نه تنها نقشی تاریخی در توسعه تجارت کشور ایفا نمایند، بلکه به مناطقی تخصصی برای گسترش اقتصاد دانش بنیان تبدیل شوند.

 حضور مجموعه های مرتبط به موضوع از جمله اتاق ایران، سازمان ملی کارآفرینی ایران، شورای عالی مناطق آزاد و همچنین سازمان منطقه آزاد کیش بعنوان میزبان رویداد کیش اینوکس، امکان تمرکز بر مقولات سرمایه گذاری و کارآفرینی در حوزه مناطق آزاد را مهیاتر می نماید

بدون شک ایجاد هرگونه بهبود در محیط کسب و کار مناطق آزاد کشور، اثر مستقیم خود را بر توسعه کارآفرینی و جذب سرمایه گذاری در این مناطق خواهد گذاشت. از این رو  در این ارتباط و به منظور تحقق انتظارات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و رفع موانع پیش روی آنان، از تمامی ظرفیت های قانونی کشور از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، و همچنین هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب  و کار، بهره برداری خواهد شد.