ابزارهای نوین تامین مالی بخش تولید

چهارشنبه،۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۹

اتکاء بیش از ۹۰ درصدی تولید برای تأمین‌ مالی به نظام‌ بانکی، یکی از اشکالات اقتصاد‌ کشور ما است؛ به همین دلیل ابزار‌های جدید تأمین ‌مالی باید دنبال شود.

ایزارهای نوین تامین مالی بخش تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اقتصاد کارا افزود: بازار سرمایه با جمع‌آوری سرمایه‌های راکد، انباشتن‌ و جهت ‌دادن آنها به مسیر تولید، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد. تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد كه اتكاء تولید فقط به بانك‌ها نیست و باید از سایر بازارهای مالی نیز برای تامین سرمایه بهره برد.

دکتر سعید زرندی گفت: بخش صنعت به عنوان بخش مولد تولید و با اشتغال پایدار همواره یکی از مهمترین بخش‌های هر اقتصاد است. در سال رونق تولید محورهای 7 گانه برنامه وزارت صمت شامل: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن ‌و صنایع معدنی، توسعه فن‌آوری و شرکت های دانش‌بنیان با تغییر رویکرد، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن ‌و تجارت، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری تعیین شده است.

زرندی اظهار داشت: هدایت بنگاه‌ها به سمت ابزارهای نوین ضمن کاهش فشار مضاعف سال‌های اخیر بر بازار پول و شبکه بانکی، باعث دستیابی بنگاه‌ها به روش‌های پایدار و مؤثرتر تأمین مالی خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: در همین‌ راستا کمک و تسهیل ارکان مختلف نظیر وزارت اقتصاد و سازمان بورس، بانک مرکزی و شبکه بانکی و اتاق‌های بازرگانی بوده و مشارکت فعال بخش خصوصی نیز ضروری است.