انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال فقط با ارائه اسناد معتبر

دوشنبه،۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۷

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال فقط با ارائه اسناد معتبر

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، رییس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد: در همه انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظفند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش یادشده نگهداری کنند.

براساس این بخشنامه، بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به شکل نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی چگونگی رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسوولیت رعایت نکردن بخشنامه با رییس شعبه و هیات‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته نیز در بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرد.