پرداخت غرامت بیمه بین المللی به خانواده‌های سانچی کلید خورد

سه شنبه،۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۲

دریافت مدارک شناسایی خانواده جانباختگان نفتکش سانچی که شانزدهم دی ماه پارسال در آب های چین غرق شد، از یکشنبه آغاز شده و بزودی غرامت شرکت بیمه بین المللی «پی اند آی» به آنان پرداخت می‌شود.

پرداخت غرامت بیمه بین المللی به خانواده های سانچی کلید خورد

خانواده‎های جانباختگان سانچی در چند روز آینده سهم غرامت بیمه پی اند آی را به طور مستقیم از شرکت ملی نفتکش و طبق قرارداد پیمان جمعی بین این شرکت و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران دریافت می کنند.
مبلغ غرامت براساس واحد پولی مورد پذیرش در قرارداد پیمان جمعی که دلار آمریکاست، پرداخت می شود و همه کارکنان کشتی، فارغ از سمت، سابقه شغلی و ملیت، مبلغ خسارت را به طور کامل دریافت می کنند.
البته طبق قوانین داخلی و قوانین مربوط به پرداخت خسارت بیمه های بین المللی، پرداخت غرامت به آن دسته از خانواده جانباختگان سانچی که انحصار وراثت را انجام نداده اند تا زمان انجام امور قانونی مربوطه، امکان‎پذیر نیست.
از 30 خانواده ایرانی سانچی تاکنون 11 خانواده انحصار وراثت را انجام داده اند و بقیه خانواده ها نیز در حال انجام روال اداری و قانونی مربوط به انحصار وراثتند.