ارجاع استنکاف سازمان برنامه از اجرای بودجه 96 به قوه قضاییه

يکشنبه،۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۸

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره خودداری سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون بودجه 96 درباره‌ تخصیص بخشی از مبالغ دریافتی از عوارض برق برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

ارجاع استنکاف سازمان برنامه از اجرای بودجه 96 به قوه قضاییه

نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، گزارش کمیسیون انرژی درخصوص اجرا نکردن بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه پارسال درباره موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق را با 151 رای موافق، 23 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر به قوه قضاییه ارجاع دادند.
بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون بودجه 96 درباره‌ تخصیص بخشی از مبالغ دریافتی از عوارض برق برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک استنکاف کرده است.
در این گزارش آمده است: تا پایان سال 96 مستند بند ه تبصره 6 قانون بودجه 96، مصرف 9 هزار و 290 میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان برق دریافت و به خزانه واریز شد، از این رقم فقط مبلغ سه هزار و 805 میلیارد ریال تا پایان پارسال و بخشی از مصارف موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق تخصیص داده و پرداخت شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کمیسیون انرژی مستند به ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس، تخصیص نیافتن مبلغ پنج هزار و 485 میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان و برنامه و بودجه کشور از اجرای بند ه تبصره 6 قانون بودجه 96 و ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور می‌داند. زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصوب در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
این گزارش می افزاید: کمیسیون انرژی با استناد به تبصره یک ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را برای اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاییه تقدیم می‌کند.