اجاره نشینی در آلمان

اجاره نشینی در آلمان چگونه است؟

مدل اجاره داری در آلمان طوری است که مالکان نمی‌توانند از راه اجاره داری درآمد چندانی کسب کنند و در عین حال بازار اجاره از اثر تورمی سایر بخش‌ها در امان است به طوری که مستاجر بودن بیشتر از مالک بودن صرف دارد و قانون از مستاجر حمایت می‌کند.

اشتراک در RSS - اجاره نشینی در آلمان