بازار سرمایه

ورود شاخص بورس به کانال ۴۶۰ هزار واحد

شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۹۰۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۶۱ هزار و ۹۸۸ واحد رسید.

ادامه رکوردزنی‌های شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۱ هزار و ۹۲۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۵۹ هزار و ۷۹ واحد رسید.

شاخص بورس قله ۴۴۵ هزار واحد را فتح کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۶۹۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۴۵ هزار و ۸۹۴ واحد رسید.

رشد ۱۳۱۸ واحدی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۳۱۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۴۰ هزار و ۱۹۹ واحد رسید.

عقب‌نشینی شاخص بورس در نخستین روز هفته

شاخص کل در بازار بورس امروز ۹۵۴ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۲۶ هزار و ۱۸۴ واحد رسید.

شاخص بورس همچنان بر مدار رشد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۴۷۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۲۷ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.

شاخص بورس ۲۳۵۵ واحد رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز، دو هزار و ۳۵۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۲۰ هزار و ۶۶۸ واحد رسید.

تداوم روند صعودی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز هزار و 310 واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم 418 هزار و 312 واحد رسید.

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود

شاخص کل در بازار بورس امروز، پنج هزار و ۷۹۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۷ هزار و یک واحد رسید.

بورس دوباره اوج گرفت

شاخص بورس تهران که روز گذشته کاهشی بود و با ۴۰۶ هزار واحد بسته شد، امروز مجددا افزایش را تجربه کرد و با ۵۲۰۲ واحد رشد روی ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد ایستاد.

عقب نشینی شاخص بورس در آخرین روز دی

شاخص کل در بازار بورس امروز ۸۸۶ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۰۹ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

بازار سرمایه سبزپوش بسته شد

شاخص کل بورس امروز نیز صعودی بود و تابلو بازار سرمایه در هفته جاری سبزپوش به پایان رسید. امروز تعداد معاملاتی که توسط فعالان بازار به ثبت رسید نسبت به روز گذشته کاهش داشت اما ارزش آن افزایش یافته است.

ثبت رکورد جدید شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد رسید.

شاخص بورس ۵۹۹۹ واحد رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۹۹۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۹ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

شاخص بورس بیش از ۵ هزار واحد ریخت

شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۳۵ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۳ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

تداوم روند کاهشی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۶۷۲ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۸ هزار و ۸۴۳ واحد رسید.

شاخص بورس ۷۰۰۰ واحد رشد کرد

بازار بورس در آخرین روز معاملات هفته جاری سبزپوش ماند و شاخص این بازار با ۷۰۸۷ واحد رشد رقم بی سابقه ۳۸۴ هزار و ۹۹ واحد را به ثبت رساند.

رشد شاخص بورس ادامه‌دار شد

شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۴۶۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۷ هزار و ۱۲ واحد رسید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بازار سرمایه