بورس

شاخص بورس در دقیقه ۹۰ منفی شد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۲۰۸ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۶ هزار و ۸۸۵ واحد رسید.

شاخص بورس به مدار رشد بازگشت

شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۱۴۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۳ هزار و ۹۴۳ واحد رسید.

شاخص بورس نزولی شد

شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۶۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۲ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.

رشد ۵۲۵ واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته

شاخص کل در بازار بورس امروز ۵۲۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۵ هزار و ۸۵۸ واحد رسید.

عقب‌نشینی شاخص بورس در دومین هفته آبان‌ماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهاردهم آبان ماه به عدد ۳۰۵ هزار و ۳۳۳ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود یک درصد افت داشت.

شاخص بورس رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۲۳۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۸ هزار و ۹۶۰ واحد رسید.

شاخص بورس عقب نشینی کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۹۳۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۸ هزار و ۷۳۰ واحد رسید.

تداوم رشد شاخص بورس در معاملات امروز

شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۷۰۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۹ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.

شاخص بورس ۲۵۲۰ واحد رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۲ هزار و ۵۲۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۵ هزار و ۹۶۹ واحد رسید.

افت شاخص بورس در نخستین روز ماه آبان

شاخص کل در بازار بورس امروز ۲ هزار و ۵۰۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۵ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

بازگشت شاخص بورس به کانال ۳۰۲ هزار واحد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۷۸۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۲ هزار و ۱۷۶ واحد رسید.

ریزش ۸۲۴۹ واحدی شاخص بورس در بازار امروز

شاخص کل در بازار بورس امروز هشت هزار و ۲۴۹  واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۱ هزار و ۳۹۱ واحد رسید.

افت شاخص بورس در سومین هفته مهرماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه به عدد ۳۰۹ هزار و ۶۰۶ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود یک درصد افت داشت.

شوک ۱۰ هزار واحدی به تازه واردان بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۸ هزار و ۹۷۸ واحد رسید.

ادامه عقب‌نشینی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۳۱۹ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۱۹ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.

شاخص بورس به مسیر رشد بازگشت

شاخص کل در بازار بورس امروز بیش از ۹ هزار واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۲ هزار و ۵۹ واحد رسید.

شاخص بورس تهران همچنان بر مدار ریزش

شاخص کل در بازار بورس امروز بیش از یک هزار و ۴۲۰ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۱۳ هزار و ۴۸ واحد رسید.

بورس ۶ هزار و ۴۳۹ پله پایین آمد

شاخص کل در بازار بورس امروز بیش از ۶ هزار و ۴۳۹ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۱۴ هزار و ۴۶۹ واحد رسید.

صفحه‌ها

شاخص بورس در دقیقه ۹۰ منفی شد

شاخص بورس به مدار رشد بازگشت

شاخص بورس نزولی شد

رشد ۵۲۵ واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته

عقب‌نشینی شاخص بورس در دومین هفته آبان‌ماه

شاخص بورس رشد کرد

شاخص بورس عقب نشینی کرد

تداوم رشد شاخص بورس در معاملات امروز

شاخص بورس ۲۵۲۰ واحد رشد کرد

افت شاخص بورس در نخستین روز ماه آبان

اشتراک در RSS - بورس