تامین برق برای ارز مجازی

وزارت نیرو برای تامین برق استخراج ارزمجازی راهکار داد

سخنگوی صنعت برق گفت:مراکز استخراج بیت‌کوین می‌توانند برق مورد نیاز خود را به قیمت ریالی برق صادراتی از شبکه سراسری تحویل گرفته و یا اینکه برق مورد نیاز خود را با احداث نیروگاه‌های جدید تامین کنند و این دو راهکار وزارت نیرو برای آنها است.

اشتراک در RSS - تامین برق برای ارز مجازی