تعلیق شرکتها

۱۱ هزار و ۴۰۹ شرکت در مناطق آزاد، به طور موقت تعلیق شدند

مدیر امور حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از تعلیق موقت 11 هزار 409 شرکت در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی به علت عدم تکمیل اطلاعات و مشخصات خبر داد.

اشتراک در RSS - تعلیق شرکتها