خدمات ارزی

واحدهای تولیدی و بازرگانی از بانک شهرخدمات ارزی می‌گیرند

مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در راستای رونق تولید کشور، از خدمات ویژه ارزی این بانک به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر خبر داد.

اشتراک در RSS - خدمات ارزی