شاخص بورس

بازار سرمایه سبزپوش بسته شد

شاخص کل بورس امروز نیز صعودی بود و تابلو بازار سرمایه در هفته جاری سبزپوش به پایان رسید. امروز تعداد معاملاتی که توسط فعالان بازار به ثبت رسید نسبت به روز گذشته کاهش داشت اما ارزش آن افزایش یافته است.

ثبت رکورد جدید شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد رسید.

شاخص بورس ۵۹۹۹ واحد رشد کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۹۹۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۹ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

شاخص بورس بیش از ۵ هزار واحد ریخت

شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۳۵ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۳ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

تداوم روند کاهشی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۶۷۲ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۸ هزار و ۸۴۳ واحد رسید.

شاخص بورس ۷۰۰۰ واحد رشد کرد

بازار بورس در آخرین روز معاملات هفته جاری سبزپوش ماند و شاخص این بازار با ۷۰۸۷ واحد رشد رقم بی سابقه ۳۸۴ هزار و ۹۹ واحد را به ثبت رساند.

رشد شاخص بورس ادامه‌دار شد

شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۴۶۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۷ هزار و ۱۲ واحد رسید.

عبور شاخص بورس از کانال ۳۷۵ هزار واحد

شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۸۱۷ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۵ هزار و ۵۴۷ واحد رسید.

رشد شاخص بورس در نخستین روز هفته

شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۵۴۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۷ هزار و ۶۳۱ واحد رسید.

شاخص بورس ۱۱۷۰ واحد افت کرد

شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۱۷۰ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۱ هزار و ۸۸ واحد رسید.

رشد ۲۸۹۳ واحدی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۸۹۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۲ هزار و ۲۵۹ واحد رسید.

رشد شاخص بورس ادامه‌دار شد

شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۶۴۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۹ هزار و ۳۶۵ واحد رسید.

رشد ۲ هزار و ۷۲۳ واحدی بورس در نخستین روز زمستان

شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۷۲۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۶ هزار و ۷۲۰ واحد رسید.

تداوم رشد شاخص بورس در آخرین روز پاییز

شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۶۷۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۳ هزار و ۹۹۶ واحد رسید.

شاخص بورس از رقم ۳۵۰ هزار واحد گذشت

آخرین روز معاملات در بازار بورس در هفته جاری درحالی به پایان رسید که روند رو به رشد در آن ادامه داشت و شاهد آن بودیم که شاخص کل در پایان معاملات امروز روی رقم ۳۵۰ هزار و ۲۳۲ واحد ایستاد.

رشد ۲ هزار و ۳۸۳ واحدی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز ۲ هزار و ۳۸۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۴۶ هزار و ۸۷۰ واحد رسید.

رشد شاخص بورس بی‌رمق شد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۳۷۲ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۴۴ هزار و ۴۸۷ واحد رسید.

عبور شاخص بورس از کانال ۳۴۴ هزار واحد

شاخص کل در بازار بورس امروز ۸۴۷ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۴۴ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شاخص بورس