فرابورس

شاخص بورس بر مدار افزایش قرار گرفت
براساس معاملات امروز بیش از یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هشت هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال در ۲۲۳ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۳۸۸ واحد افزایش به ۶۰...
شاخص بورس ۳۵۳ واحد ریزش داشت
براساس معاملات امروز بیش از دو میلیارد و ۸۸۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هشت هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال در ۳۳۴ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲۱۶ واحد کاهش به ۵۹ هزار...
شاخص بورس سبزپوش شد
براساس معاملات امروز بیش از سه میلیارد و ۳۴۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۴۹ میلیارد ریال در ۳۵۹ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۱۲۶ واحد کاهش به ۵۹ هزار و...
شاخص بورس سهامداران را شوکه کرد
براساس معاملات امروز بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال در ۵۱۴ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۸۶۶ واحد کاهش به...
شاخص بورس عقب نشینی کرد
بر اساس معاملات امروز بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در ۲۷۶ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۳۵۲ واحد کاهش به ۶۱ هزار و...
بورس باز هم رشد کرد
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۹۷۲ واحد رشد کرد و به رقم ۲۵۳ هزار و ۵۷۷ واحدی رسید. به این ترتیب بار دیگر فعالان بازار سرمایه ایران شاهد ثبت رکوردی جدید در بورس اوراق...
شاخص بورس امروز ۹۸۳ واحد رشد کرد
براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۳۱۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۰ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال در ۹۴۰ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۶۹ واحد افزایش به ۶۱ هزار...
شاخص بورس 905 واحد رشد کرد
بر اساس معاملات امروز سه میلیارد و ۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال در ۲۹۲ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۳۷۹ واحد افزایش به ۶۱ هزار و ۸۰۹...
شاخص بورس در یک قدمی کانال ۲۵۰ هزار واحد
براساس معاملات امروز پنج میلیارد و ۱۲۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در ۲۸۲ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۲۶۰ واحد افزایش به ۶۱...
بورس به روند صعودی بازگشت
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۰۲ واحد رشد کرد و به رقم ۲۴۶ هزار و ۴۴۷ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۵۴۷ واحد افزایش تا رقم ۶۰ هزار و ۵۵ واحدی بالا رفت. شاخص آزاد...
ریزش سه هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص بورس
براساس معاملات امروز ۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال در ۲۸۷ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۳۶۴ واحد افت به ۵۹ هزار و ۵۰۸ واحد...
شاخص بورس ۶۶۸ واحد رشد کرد
براساس معاملات امروز چهار میلیارد و ۴۸۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۷ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال در ۲۹۰ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۶۶۵ واحد افزایش به ۵۹ هزار و...
شاخص بورس امروز رشد کرد
بر اساس معاملات امروز ۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال در ۲۶۱ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۷۱۳ واحد افزایش به ۵۹ هزار و ۲۰۶...
شاخص بورس عقب نشینی کرد
براساس معاملات امروز سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال در ۳۲۷ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲۲۶ واحد افزایش به ۵۸ هزار و ۵۹۰...
رکوردشکنی شاخص بورس ادامه یافت
براساس معاملات امروز سه میلیارد و ۹۵۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۴ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال در ۳۷۷ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۳۶۷ واحد افزایش به ۵۸ هزار و ۳۶۳...
شاخص بورس و فرابورس در اوج
روز گذشته فعالان بازار سرمایه شاهد رشد فزاینده قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بودند. این رشد سبب شد نماگر اصلی بازار یک بار دیگر رکوردشکنی کند. امروز نیز شاخص کل این روند را ادامه داد و با رشد بیش...
بازگشت شاخص بورس به مدار رشد
براساس معاملات امروز ۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هشت هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال در ۲۲۵ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۱۰۸ واحد افزایش به ۵۶...
بر اساس گزارش بورس در معاملات امروز دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال در ۲۱۲ هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۹۳۶ واحد کاهش به ۵۵...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرابورس