گپ و گفت صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با امپیادی‌ها و استعدادهای برتر

جمعه،۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۵

سورنا ستاری در دیداری با نخبگان و استعدادهای برتر: آینده ازآن شماست. واقعیت این است که مملکت به هیچکدام از ما نیاز ندارد.