پرداخت یارانه بیمه سلامت، مشروط به ارزیابی «وسع» متقاضیان است

شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۳

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: این وزارتخانه آمادگی کامل برای اجرای آزمون وسع به منظور دریافت یارانه دولت برای پرداخت حق سرانه بیمه پایه را مطابق با آیین‌نامه دولت دارد.

پرداخت یارانه بیمه سلامت، مشروط به ارزیابی «وسع» متقاضیان است

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» گفت : مطابق بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه «پوشش بیمه سلامت» برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت برای حق‌ سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه نهم شهریورماه امسال در هیات وزیران تصویب شد.  

وی ادامه داد : براساس ماده ۲ آیین نامه مذکور افراد فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهر های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر و همچنین بیمه‌شدگان شهری صندوق بیمه همگانی رایگان سازمان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشمول این آیین نامه هستند. 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد: بر اساس ماده هشت آیین نامه، تمام بیمه شدگان مشمول در ماده ۲، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این آیین نامه ارزیابی وسع می‌شوند. 

میدری یاد آورشد: بر اساس تبصره یک ماده ۱۱ آیین نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات ایرانیان خانوارهای متقاضی استفاده از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه پایه درمان را بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان، مورد ارزیابی وسع قرار دهد و نتایج آن را ظرف یک ماه به سازمان  بیمه سلامت اعلام کند. 

وی افزود: با توجه به موارد گفته شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی ایجاد پوشش بیمه پایه اجباری در کشور و ایجاد سازو کارهای لازم برای ثبت نام موارد جدید است  و در صورتی که متقاضی جدید خواستار استفاده از یارانه دولت برای  پرداخت حق سرانه بیمه باشد باید اطلاعات از سازمان به وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برای  انجام ارزیابی وسع ارسال شود . 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جهت اجرایی کردن استحقاق سنجی این افراد زیرساخت‌های لازم در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برقرار است. 

وی اضافه کرد: در صورت هرگونه اعتراض به نتیجه ارزیابی وسع بر اساس اطلاعات ثبتی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، طبق ماده ۹ پاسخگویی بر اساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که  توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران تهیه و ابلاغ می‌شود .

به گفته میدری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه لازم جهت پاسخگویی به اعتراض احتمالی ناشی از عدم صحت اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان را پیش بینی کرده است.