خط و نشان برای صادرکنندگان متخلف

چهارشنبه،۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

یک روز پس از صحبتهای رئیس جمهور درباره آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به سامانه نیما برنگردانده اند، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت نیز وارد میدان شده و برای صادرکنندگان متخلف، خط و نشان کشیدند

خط و نشان برای صادرکنندگان متخلف

کم شدن منابع ارزی بدلیل کاهش صادرات نفت و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات، از جمله دلایلی است که قیمت دلار را به مرز باورنکردنی 20 هزارتومان رسانده است.

پس از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای انتشار اسامی متخلفان ارزی، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای به صادرکنندگان هشدار داد درصورت عدم بازگشت ارز صادراتی، اسامی متخلفان را رسانه‌ای می‌کند. حسن روحانی به بانک مرکزی دستور داد که اسامی متخلفان ارزی در صادرات و واردات را به مردم معرفی کند. وی همچنین تأکید کرد:  بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، از مجاری قانونی به تخلف آنها رسیدگی شود.

بعد از این اظهارات رئیس جمهور، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.

وزارت صمت نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که  تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد. عملیات تعلیق کارتهای بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صمت بر اساس تبصره بند ٦ ماده ده آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کارگروه پایش رفتار تجاری صورت می‌گیرد.

بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.