وداع با جان عشاق

چهارشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۹

سرانجام پیکر محمدرضا شجریان، صدای ماندگار ایران در روزهایی که مصادف با شیوع موج سوم کرونا در کشور است، نوزدهم مهر، با مشایعت بالنده مردم داغدار و به سوگ نشسته، درتوس ملقب به فردوس ایران و در کنار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق شاهنامه و معمار زبان و ادب پارسی به خاک سپرده شد.

وداع  با جان عشاق

به گزارش اقتصاد کارا ، هزار دستان موسیقی و سیاوش هنر ایران بر طبق وصیت نامه اش عزم توس کرد تا همسایه حضرت فردوسی و زنده یاد مهدی اخوان ثالث از شعرای مطرح معاصرشود و به رفتگان بی برگشتی بپیوندد که جای خالی شان، حسرتی ابدی بر دل دوست داران فرهنگ کهن ایران است.

هرچند که استاد بزرگ هنر و فرهنگ ایران که محبوبیتی چون تختی در دل ایرانیان داخل و خارج کشور دارد، با مهر آمد و با مهر رفت، اما حضور پرقدرت او می گوید که شجریان، شجره بی خران است. ایران بدون شجریان، چیزی کم دارد.