گفت و گو با داریوش عباسی با موضوع عملکرد رسانه ها در بحران کرونا

يکشنبه،۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۴

گفت و گو اینستاگرامی با داریوش عباسی مدیر مسئول رسانه برخط و مکتوب اقتصاد کارا در خصوص نقش و عملکرد رسانه ها در  ماجرای کرونا همراه با تحلیل تغییرات احتمالی در دوران پسا کرونا