تلاطمات نرخ ارز

سرمایه اجتماعی در حال خرد شدن است
سال 76 نمی‌خواستید به حوزه سیاستگذاری بازگردید، اما گویا فضای جامعه شما را ترغیب کرد بار دیگر وارد دولت شوید. با همه اتفاقاتی که در 84 تا 92 افتاد، چه شد که در سال 92 تصمیم گرفتید به نظام سیاستگذاری...
اشتراک در RSS - تلاطمات نرخ ارز