محیط زیست

 آب دریای خزر کاهش یافت

سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی، در ادامه روند کاهشی خود از سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر رسید.

زرافه سفید، منقرض شد

با کشتن یک زرافه ماده سفید و فرزندش در کنیا، نسل زرافه سفید منقرض شد.

اشتراک در RSS - محیط زیست