تهران بیش از یک سوم درآمد کشور را تامین می‌کند

شنبه،۲۲ دي ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این استان بر اساس لایحه بودجه سال 98 به تامین 60 هزار و 842 میلیارد تومان از مبلغ 208 هزار و 775 میلیارد تومان میزان درآمد کل کشور (به جز درآمد نفتی و میعانات) ملزم شده است.

تهران بیش از یک سوم درآمد کشور را تامین می‌کند

نعمت الله ترکی افزود: مجموع درآمدهای عمومی استان ها در لایحه بودجه سال آینده 115 هزار و 30 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: مبلغ درآمد عمومی پیش بینی شده برای استان تهران عددی حدود نیمی از کل درآمد عمومی مجموع استان های کشور است که این رقم نسبت به بودجه امسال 21 درصد رشد دارد.
ترکی در عین حال اظهارداشت: در لایحه بودجه سال آینده 814 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای برای استان تهران پیش بینی شده که معادل 6 درصد کل سهم استان ها است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در زمینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، مجموع اعتبارات استانی استان ها 11 هزار و 400 میلیارد تومان پیش بینی شده که سهم تهران از این رقم 261 میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: سهم استانی استان تهران از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور برای سال 98 معادل 42 صدم درصد و نیز سهم آن از اعتبارات عمرانی استانی استان ها نیز 2 درصد است.
ترکی ادامه داد: در حالی که مجموع اعتبارات استانی استان ها در بخش تملک دارایی های سرمایه ای 2 درصد افزایش یافته، سهم استان تهران در این بخش 1.4 درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ضریب بازگشت استانی در لایحه بودجه سال 98 برای این استان نزدیک 1.75 درصد پیش بینی شده است.
نسبت مجموع اعتبارات استان ها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی، ضریب بازگشت نامیده می شود.
ترکی اضافه کرد: از نظر توزیع استانی، بیشترین سرانه اعتبارات هزینه ای برای استان های ایلام با 460، کهگیلویه و بویر احمد با 353 و خراسان جنوبی با 347 هزار تومان است در حالی که استان تهران با 58 هزار تومان کمترین سرانه را دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: کمترین سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی هم مربوط به استان های تهران با 19، البرز با 42 و اصفهان با 62 هزار تومان است.
وی افزود: این ارقام در حالی است که سرانه درآمدهای استانی تهران با رقم چهار میلیون و 408 هزار تومان بیشترین سهم در کشور محسوب می شود.
برپایه اطلاعات سرشماری سال 1395 استان تهران 13 میلیون و 500 هزار نفر معادل 18 درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است.