کمیته مشترک راهبردی آب ایران و آلمان تشکیل شد

سه شنبه،۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۹

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل گفت: کمیته مشترک راهبردی آب ایران و آلمان در قالب زیر مجموعه همکاری با کشورهای اروپایی به منظور توسعه فعالیت‌ها در این بخش تشکیل و نخستین جلسه آن امروز برگزارشد.

کمیته مشترک راهبردی آب ایران و آلمان تشکیل شد

«فرهاد یزدان‌دوست »افزود: بخش آب و برق وزارت نیرو از دیرباز با مجموعه‌های اروپایی به ویژه با متخصصان آلمانی فعالیت‌های مشترک زیادی در دستور کار داشته‌اند، بدین منظور در جهت توسعه فعالیت‌ها و نتیجه بخشی فعالیت‌های گذشته مقرر شده است تا در شاخه‌های مشخص آب و برق کمیته‌های فعالی با کشورهای اروپایی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: یکی از کمیته‌های فعال در این بخش مربوط به کمیته همکاری‌های در زمینه آب با کشور آلمان است که سال گذشته مسئولیت راهبری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و آلمان به وزارت نیرو سپرده شده و فعالیت‌های مربوطه نیز افزایش یافته تا بتوان این کمیته‌ها را با یک برنامه‌ریزی جدید پیش برد.
مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: انتظار می رود در آینده فعالیت‌های ایران و آلمان در این بخش روند رو به رشدی داشته باشد و در این نشست نیز ضمن بررسی فعالیت‌های انجام شده گذشته و شرایط موجود طرح‌ها، در حال بررسی پروژه‌های جدید میان 2 کشور هستیم.
وی تصریح کرد: اکنون پشتیبانی دو کشور از نوع فعالیت‌های انجام شده و کسب حمایت‌ها از اتحادیه اروپا در دستور کاراست و امید می رود مجموعه‌ پروژه‌های بررسی شده که با همکاری مدیران ارشد آب ایران و آلمان به توافق خواهد رسید، راهگشای فعالیت‌های بسیار بیشتر دو کشور در زمینه همکاری‌های آبی باشد.