مقاومت مدیران دولتی در مقابل کاهش ۱۵ درصدی کارکنان

يکشنبه،۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۶

معاون رئیس جمهوری گفت: سخت ترین تصمیم برای مدیران دولتی کاهش نیروی انسانی ادارات است، به طوری که نمی خواهند تکلیف برنامه ششم توسعه برای کاهش ۱۵ درصدی کارکنان را اجرا کنند.

مقاومت مدیران دولتی در مقابل کاهش ۱۵ درصدی کارکنان

«جمشید انصاری» در همایش ملی بهره وری افزود: بخش دولتی به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین بخش در اقتصاد کشور به شمار می رود.
رئیس سازمان امور استخدامی و اداری اضافه کرد: با وجود اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی، هنوز بخش دولتی تصمیم‌گیر و بازیگر اصلی اقتصاد است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال با وجود این که صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت بزرگ و کلیدی خصوصی سازی شده اما هنوز هیچ تصمیم مدیریتی در این صنعت بدون مداخله دولت اتخاذ نمی شود.
رئیس سازمان امور استخدامی و اداری ادامه داد: در بانک ها، بیمه ها و صنایع مختلف که خصوصی سازی شده و اکنون خصولتی نامیده می شوند نیز سیاستگذاری و نقش دولت بسیار دارای اهمیت است.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه مهمترین ویژگی نظام اداری کشور نگاه منابع محور است، افزود: زمانی که می‌خواهیم تحولی را در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان ایجاد کنیم با این صحبت مواجه می شویم که اجرای این برنامه های تحول زا به چه میزان منابع، بودجه و نیروی انسانی نیاز دارد.
انصاری خاطر نشان کرد: این موضوع که می‌توان با اصلاح فرآیندها اقدام به اجرای برنامه های تحول زا در بخش‌های مختلف کرد برای مدیران ما جا نیفتاده است.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه رویکرد منابع محور مانع اصلی در تحقق بهره وری در کشور به شمار می رود، اظهار داشت: امروز هیچ اقدام زیرساختی در کشور بدون دخالت مستقیم و سرمایه‌گذاری دولت شکل نمی گیرد.
وی به نقش دولت در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در بخش بهداشت و درمان مداخلات دولت افزایش یافته به طوری‌که تامین هزینه های درمان بر عهده دولت قرار گرفته و دولت است که هزینه‌های درمان را ترمیم می کند.
رئیس سازمان امور استخدامی و اداری ادامه داد: در بخش های علمی، پژوهشی و فناوری اطلاعات و تامین کالاهای اساسی نیز مداخله و نقش دولت بسیار جدی است و در صنایع بزرگ دولت نقش اصلی را در انتخاب مدیران ایفا می کند.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه دولت بزرگترین کارفرما به شمار می‌رود، اظهار داشت: حدود ۱۷۵ هزار نفر مشمول قانون کار در دستگاه های اجرایی دولتی مشغول کار هستند که این موضوع دولت را به عنوان بزرگترین کارفرمای این بخش تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: ما در بخش دولتی چیزی به عنوان جبران خدمت در نظام پرداخت نداریم به طوری که به محض صدور حکم کارگزینی و بدون ارزیابی عملکرد، مقرری و حقوق کارمندان سر ماه پرداخت می شود و در کنار آن نیز پرداخت های اضافی صورت می گیرد.
انصاری با بیان اینکه گرایش اداری در نظام اداری گسترش تشکیلات و نیروی انسانی است، گفت: رفتارهای که در بخش دولتی انجام می شود بر عملکرد سایر بخش ها تاثیر گذار است.
معاون رییس جمهوری با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در مقابل تعدیل نیروی انسانی، عنوان کرد: مدیران نمی خواهند نیروی انسانی را کاهش دهند و لذا به ما می گویند دستگاه ما را از این طرح معاف کنید و بروید نیروهای شاغل سایر دستگاه ها را کاهش دهید.
رئیس سازمان امور استخدامی و اداری  افزود: رفتارهای مدیران بخش دولتی را می توان در میان مدیران سایر دستگاه هایی که از دولت منتزع و جدا شده اند نیز مشاهده کرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به برقراری بهره وری در دستگاههای دولتی گفت: در گذشته ابتدا به موضوع ارتقای بهره‌وری در اقتصاد پرداخته می‌شد اما باید توجه داشت تا زمانی که نظام بهره وری در دستگاه های دولتی تحقق نیابد نمی توان امیدوار بود که بهره‌وری در اقتصاد رخ دهد.
انصاری تصریح کرد: اگر ما نتوانیم بهره‌وری را در دستگاه‌های دولتی ارتقا دهیم نمی توان انتظار داشت که در سایر بخش ها نیز ارتقا یابد.