روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان

شنبه،۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹

خروج از بازار بزرگ‌ترین اتفاق در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نیمه اول سال ۲۰۱۹ است به طوری که ۳۴ شرکت مورد حمایت سرمایه‌گذاران خطرپذیر توسط روش عرضه عمومی سهام خروج کردند و ارزش خروج آنها به ۱۳۸٫۳ میلیارد دلار رسید. در حال حاضر ۱۴شرکت مورد حمایت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حال آماده‌سازی و ثبت‌نام برای عرضه عمومی سهام هستند.

روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان

با احتساب فعالیت ادغام و اکتساب، ارزش کل خروج از سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای نیمه اول سال ۲۰۱۹ به ۱۸۸٫۵ میلیارد دلار رسید و این میزان به اندازه کل ارزش خروج سال ۲۰۱۸ بوده است.

یکی از جنبه‌های اساسی خروج‌های زیاد شرکت‌های مورد حمایت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، رسیدن به پول نقد است که نه‌تنها برای شرکت و موسسان بلکه برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکای با مسئولیت محدود سودآور و با‌ارزش است.

بسیاری از شرکت‌های مورد حمایت سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت خصوصی برای دوره بلندمدت اداره می‌شوند. این شرکت‌ها با توجه به پولی که زمان عرضه عمومی سهام به دست می‌آورند، همچنان می‌توانند به رقابت بپردازند و این موضوع شرکای با مسئولیت محدود را به سمت سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌کشاند.

عرضه عمومی سهام شرکت‌هایی مانند اوبر، زوم و پینترست بزرگ‌ترین عرضه در ۳ ماه دوم سال ۲۰۱۹ بود، اما شرکت‌های حوزه علوم زیستی مورد حمایت سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به طور ویژه بایوتک‌ها، به فعالیت‌های عرضه عمومی سهام خود ادامه می‌دهند.

اشتهای سیری‌ناپذیر بازار عمومی برای شرکت‌های علوم زیستی نیز در بازار ادغام و اکتساب‌ دیده می‌شود. این موضوع به ویژه برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی و تامین‌کننده‌ها که در سال ۲۰۱۹ محیط سالم ادغام و اکتساب را تجربه کردند، دیده می‌شود.

از نظر سرمایه‌گذاری روند‌های علوم زیستی در کل صنعت سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. این روندها به صورت معاملات کمتر، بزرگ‌تر و افزایش ارزش‌گذاری است. اگر روند فعلی ادامه یابد، شرکت‌های علوم زیستی به عنوان سهمی از کل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌توانند به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ برسند. این امر نشان‌دهنده رشد روز‌افزون این بخش در صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.

در حالی که بعید است سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به رکورد سال ۲۰۱۸ دست یابد و یا از آن پیشی بگیرد، اما سرمایه سرمایه‌گذاری شده در کل سال ۲۰۱۹ می‌تواند به رتبه دومین سال برتر دست یابد.

سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که موسس خانم دارند، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می‌کند و یک روند مثبت در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به این شرکت‌ها دیده شده است. پدیده گفته‌شده همزمان است با درک برخی سرمایه‌گذاران خطرپذیر از این‌ موضوع که شرکت‌های با سود بالا می‌توانند بنیانگذار خانم داشته باشند.

مطالعات اخیر که توسط دیلویت انجام شده، نشان می‌دهد که خانم‌ها ۱۴ درصد از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر در سال ۲۰۱۸ و ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۶ را به خود اختصاص دادند.

نگاه کلی بر معاملات

در نیمه اول سال ۲۰۱۹ ارزش کل معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر به ۶۶ میلیارد دلار رسیده ‌و در حال پیشی‌گرفتن از رکورد سال ۲۰۱۸ است. اگر این سرعت ادامه داشته باشد، سال ۲۰۱۹ می‌تواند به عنوان دومین سال متوالی که سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، نامگذاری شود.

این موضوع نشان‌دهنده بلوغ سرمایه‌گذاری در دهه گذشته است. توانایی شرکت‌ها برای افزایش معاملات ۱۰۰میلیون دلاری یا بیشتر در بازارهای خصوصی یکی از شدیدترین تغییرات است که با افزایش تعداد معاملات بزرگ از ۳۶ عدد در سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۸ عدد در سال ۲۰۱۸ تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

فعالیت‌های قوی خروج بازده را افزایش داده و تمایل شرکای با مسئولیت محدود را افزایش داده است. شرکای با مسئولیت محدود کسانی هستند که سرمایه خود را دوباره در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر وارد می‌کنند و این امر کمک بزرگی به این صنعت می‌کند.

با این سطح از سرمایه در دسترس انتظار می‌رود که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با قدرت ادامه پیدا کند. رشد کسب‌وکار به حمایت سرمایه‌ غیر از سرمایه‌گذاری خطرپذیر مانند شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی ادامه پیدا می‌کند.

روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان

معاملات بزرگ نیز به قوت خود باقی هستند. ۱۲۳معامله در ۶ماه اول سال ۲۰۱۹ منعقد شد و ۴۴٫۶ درصد از سرمایه کل سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به خود اختصاص داد که این میزان سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۳، معادل ۱۳٫۱ درصد بود. با این وجود، اندازه و ارزش معاملات تغییر زیادی در سال ۲۰۱۹ نکرده است.

6ماه اول سال ۲۰۱۹ با ارزش خروج ۱۳۰ میلیارد دلار یک رکورد بزرگی را ثبت کرده است. بیشترین ارزش به عرضه عمومی سهام شرکت اوبر برمی‌گردد که به‌تنهایی ۴۸٫۹ درصد از ارزش خروج در ۳ماه دوم را به خود اختصاص داد.

فعالیت افزایش سرمایه‌ نسبت به سال ۲۰۱۸ با کندی آغاز شد، اما نسبت به میانگین ۵ سال گذشته در ۳ماه دوم رشد داشته است. به طوری که ۲۰٫۶ میلیارد دلار به کلیه تعهدات صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر افزوده شد.

فرشتگان و مراحل اولیه جذب سرمایه

با وجود کاهش تعداد معاملات در ۴ سال گذشته مرحله فرشتگان کسب‌وکار و مرحله بذر تا حد زیادی پایداری خود را در سرمایه‌گذاری حفظ کرده‌اند. ۱٫۷ میلیارد دلار در ۱۰۰۱ معامله سرمایه‌گذاری شد که یک کاهش ۲۱٫۹ درصد و ۵٫۵ درصد را در ۳ماه دوم نسبت به ۳ماه اول سال۲۰۱۹ شاهد بودیم. در حالی که کاهش در تعداد معاملات شگفت‌آور نیست، کاهش در سرمایه سرمایه‌گذاری شده که کمتر از ۲میلیارد دلار است، بسیار قابل توجه است. هنوز ماهیت استارتاپ‌هایی که جذب سرمایه کرده‌اند و با سرمایه‌گذاران در ارتباط هستند، به طور کلی در حال تغییر است.

اساسا در مرحله بذر، استارتاپ‌ها در مرحله ارائه محصول خود هستند، اما امروز‌ سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که ‌روی شرکت‌های بالغ‌تر در این مرحله سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع به معنای این است که استارتاپ باید حداقل یک محصول قابل استفاده ارائه دهد. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند ‌روی شرکت‌های توسعه‌یافته که سن آنها بیشتر و در مرحله میانی هستند، سرمایه‌گذاری کنند. همین امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری فرشتگان ‌روی شرکت‌های با سن متوسط ۳سال شد.

روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان

سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مراحل اولیه

فعالیت سرمایه‌گذاران خطرپذیر ‌روی معاملات مراحل اول در ۳ماه دوم افت اندکی داشته ‌ که این میزان معاملات ۸٫۹ میلیارد دلار‌ روی ۷۵۴معامله بوده است. این اولین ۳ماه در ۷ سال گذشته است که سرمایه‌گذاران خطرپذیر بیش از ۹ میلیارد دلار در این مرحله سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

با وجود کاهش شیب موجود، در ادامه می‌توان صعودی را در علاقه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در مراحل اول شاهد بود. بیش از ۳۲ درصد از معاملات مرحله اول در ۳ماه دوم سال ۲۰۱۹ در اندازه ۱۰ میلیون دلاری یا بالاتر است. فشارها برای ارزش‌گذاری و اندازه معاملات به دلیل ترکیب سطوح ارزیابی سرمایه در دسترس و منبع بزرگی از استارتاپ‌های رقابتی است.

روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان

سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مراحل آخر

انجام معاملات در مراحل آخر به قوت خود پایدار است و میزان سرمایه‌گذاری ۲۰٫۹ میلیارد دلاری در ۵۸۳ معامله گزارش شده است. این اولین‌بار است که سرمایه‌گذاری در مرحله آخر ۲۰ میلیارد دلار را نسبت به ۴فصل گذشته به خود اختصاص داده است.

استمرار چنین سطح بالایی از سرمایه‌گذاری در طول یک سال گذشته نشان‌دهنده نقطه عطف و در دسترس‌بودن سرمایه برای سرمایه‌گذاری ‌روی استارتاپ‌های به مرحله بلوغ رسیده است. تعداد معاملات در مرحله آخر بسیار متمایز از دیگر مراحل سرمایه‌گذاری خطرپذیر بوده و حجم معاملات صورت‌گرفته نیز در این چند سال در حال افزایش است.

رشد اندازه معاملات در ۶ماه اول سال ۲۰۱۹ کاهش یافته ‌و با بررسی توزیع اندازه معاملات در مراحل آخر ۷۵درصد معاملات سرمایه ۳٫۳ میلیون دلار را به دست آورد. در حالی که این رقم بسیار چشمگیر است، اما تنها ۱۷٫۱ درصد از معاملات در سال ۲۰۱۹ مربوط به معاملات در مراحل آخر بوده است. منبع: هفته نامه شنبه

سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری جسورانه چیست؟

سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز نام می‌برند، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب‌وکار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است.

سرمایه خطرپذیر سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی، در اختیار شرکت‌های جوان، کوچک، به سرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی قرار می‌دهند. سرمایه خطرپذیر، از منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا است. به بیانی می‌توان گفت شرکت‌های سرمایه‌گذاری پول و تجارب مدیریتی را در اختیار شرکت‌های در حال رشد قرار می‌دهند و آن‌ها هم این امکانات را برای تبلیغات، پژوهش، ایجاد زیرساخت و تولید محصول استفاده می‌کنند. شرکت سرمایه‌گذار را وی سی فیرم (VC Firm) و پولی که به شرکت در حال رشد داده می‌شود سرمایه خطرپذیر (venture capital fund) گفته می‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر عموماً در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به تکنولوژی جدیدی یا روش کار نویی دست پیدا کرده باشند، و این سرمایه‌گذاران در ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، سهام آن شرکت را تصاحب می‌کنند و از این طریق تولید پول می‌کند. سرمایه مخاطره پذیر سرمایه‌گذاری شده عموماً هنگامی که سهام آن مبادله می‌شود نقد می‌شود.

مبدأ واژه سرمایه‌گذاری خطرپذیر فردی به نام جین وایتر بوده‌است که در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار این واژه را در همایش عمومی انجمن بانکداران آمریکایی بکار برده‌است. در ابتدای شکل گرفتن سرمایه‌گذاری خطرپذیر غالباً این سرمایه‌گذاری توسط افراد ثروتمند صورت می‌گرفت. این افراد غالباً صاحبان شغل‌های پر درآمدی بودند که در کنار آن به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌پرداختند. امروزه به این افراد فرشتگان کسب و کار گفته می‌شود. اما با مدرن شدن سرمایه‌گذاری پر خطر، این روش سرمایه‌گذاری خود به تجارتی مستقل تبدیل شد و شرکت‌های تخصصی در این زمینه به وجود آمدند.

این شرکت‌ها، فعالیتشان همان فعالیت سرمایه‌گذاران خطرپذیر است و کمبود کانال‌های سنتی تأمین مالی را پوشش می‌دهند و منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری پرخطر و بلندمدت در تکنولوژی‌های نوین فراهم می‌آورند. اما در شریان‌های مختلف این صنعت به صورت علمی و تخصصی حضور پیدا می‌کنند. برای انتخاب طرح‌ها الگویی بهینه دارد، تأمین منابع مالی خطرپذیر به شکل سیستمی پویا درآمده‌است. تأثیر مدیریت و مشارکت آن‌ها بسیار تأثیرگذار است، مدیرت ریسک و خطر را به صورت حرفه‌ای در نظز می‌گیرند، همچنین زمان و راه‌های خروج از سرمایه‌گذاری را از همان ابتدا در برنامه‌های خود جای می‌دهند.

روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان