فرزند شایسته ایران

شنبه،۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۹
یادداشت اختصاصی  محمود دولت آبادی در روزنامه ایران در سوگ شهادت سردار سلیمانی 

به پا گر خَلَد خارى آسان برآید- 

چه سازم به خارى که در دل نشیند!

فرزند شایسته ایران

ازلحظه اى که خبر فاجعه ترور سردار قاسم سلیمانى را شنیدم، مفهوم این عبارات بالا ذهنم را رها نمى کند:چه سازم به خارى که در دل نشیند؟ و ازخود مى پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر اندیشه و هرگرایشى؟ انهدام؟ 
بارى...ایران باردیگر یکى ازفرزندان شایسته خود را با دریغ  تمام، از دست داد. شخصیتى که سدٌى سترگ در برابر خون آشامان داعش برآورد و مرزهاى کشور ما را از نکبت حضور آنان ایمن داشت.  من نیز در اندوه عمیق ازدست دادن آن انسانى که شخصاً  دورادور دوست مى داشتمش ،سوگوارم .