دکتر نمکدوست: برنامه ریزی برای مخاطب، ادبیاتی کهنه شده است

سه شنبه،۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

دکتر حسین نمکدوست تهرانی معتقد است نقش سنتی مخاطب تغییر کرده است و برنامه ریزی برای مخاطب، ادبیاتی کهنه شده است