برنامه همکاری مشترک میان وزارت کار و یونیسف امضا شد

سه شنبه،۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) برنامه همکاری مشترک در زمینه مطالعات مسائل کودکان و قشرهای آسیب پذیر را امضا کردند.

برنامه همکاری مشترک میان وزارت کار و یونیسف امضا شد

در این نشست که با حضور 'احمد میدری' معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانم 'کریستین وایگند' نماینده دفتر یونیسف برگزار شد، میدری به مهمترین فعالیت های مشترک معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یونیسف اشاره کرد و گفت: هریک از این فعالیت ها حاصل تلاش های چند ساله است. 
وی برای آشنایی بیشتر نماینده دفتر یونیسف با معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین اقدامات این بخش را در زمینه های مختلف تشریح کرد. 
مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست مهمترین فعالیت هایی را که قرار است امسال با همکاری یونیسف انجام شود، فهرست کرد.
'احد رستمی' گفت: طرح مطالعاتی ارزیابی سیاست های اجتماعی در زمینه کودکان، طراحی سیستم حمایت اجتماعی کودک محور و سیستم شناسایی و پاسخگویی بموقع نیاز قشرهای آسیب پذیر در دستور کار قرار دارد.
صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف برای فراهم‌کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی-درمانی مورد نیاز کودکان در کشورهایی که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند، ایجاد شد.
بیشتر فعالیت‌های یونیسف در زمینه ارائه کمک‌های لازم و حمایت از کودکان کشورهای در حال توسعه است.