بیمه سلامت به دنبال اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی

چهارشنبه،۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: به دنبال این هستیم که پروژه نسخه الکترونیکی را تا پایان سال در تمام کشور عملیاتی کنیم، بنابراین اگر هدف گذاری‌ها محقق شود، می‌توان امید داشت در سال آینده پروژه‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور اجرایی شود.

بیمه سلامت به دنبال اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی

کوروش فرزین درباره اجرای طرح نسخه الکترونیکی افزود: هدف گذاری استقرار طرح نسخه نویسی الکترونیکی در ۳۰ درصد شهرستان‌های هر استان، ۵۰ درصد پزشکان طرف قرارداد و صد در صد داروخانه‌ها، مراکز تصویرداری و آزمایشگاه‌ها صورت گرفته است. همچنین از ۴۳۱ شهرستان کل کشور هدف گذاری‌ها تا پایان سال برای اجرای این طرح برای حدود ۲۲۵ شهرستان خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف برای استقرار طرح نسخه الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد تا پایان سال به تعداد ۱۲ هزار و ۸۸۰ مرکز است که باید وارد این پروژه شوند، البته پیشرفت پروژه در نسخه نویسی بیش از نسخه پیچی در داروخانه‌ها است؛ ضمن اینکه چالش عمده در این طرح کندی ارائه خدمات در مطب‌ها است، اما با گذر زمان اجرای طرح آسان‌تر خواهد شد.

فرزین بیان کرد: از سوی دیگر مهم‌ترین چالش در داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک استفاده از وب سرویس‌های سازمان بیمه سلامت است.  هرچند سازمان بیمه سلامت مشوق‌هایی را برای پزشکان و داروخانه‌ها از جمله ارائه وام‌های کم بهره و پرداخت هزینه‌ها در پایان ماه و بدون تاخیر را در  نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: طرح از مراکز خصوصی و مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت آغاز شده و این در حالی است که وزارت بهداشت اجرای طرح را از مراکز دولتی و بیمارستان‌ها شروع کرده است؛ بنابراین باید تلاش کنیم هر دو سیستم بر اساس یک معماری فعالیت کنند.

معاون سازمان بیمه سلامت گفت: بستر تمام خدمات الکترونیک در نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت است. آن‌چه مورد نظر وزیر بهداشت است، فراهم شدن زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل و توسعه پرونده الکترونیک سلامت است که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به عنوان ورودی‌هایی می‌توانند اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت را تامین کنند و این موارد در اولویت کارهای سازمان بیمه سلامت قرار دارد.