اعلام ضوابط و شرایط برقراری بیمه بی‌کاری

چهارشنبه،۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۴

بیمه بی‌کاری یکی از حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بی‌کار می‌شوند، مقرری بیمه پرداخت کند.

اعلام ضوابط و شرایط برقراری بیمه بی‌کاری

به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند، تحت شمول مقررات بیمه بیکاری قرار دارند و فقط بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. ضمن این که بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه بیکار شوند نیز مشمول این قانون خواهند بود.

در این میان، بیمه شدگانی که به علت بروز بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می‌شوند هم می توانند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. به این صورت که بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. بیکاران مشمول این قانون تمامی حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

میزان حق بیمه بیکاری

بنابراین گزارش، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد. مضاف بر این که برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری بایستی قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد و باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار اطلاع دهد.

بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تعیین می‌شود، شرکت کرده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.

مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری برای مجردها

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد که از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردها حداکثر(۳۶) ماه و به این شرح است که دوره پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای افراد مجرد دارای ۶ تا ۲۴ ماه سابقه بیمه پردازی ۶ ماه، ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه بیمه پردازی ۱۲،  ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه سابقه بیمه پردازی ۱۸ ماه، ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه سابقه بیمه پردازی ۲۴ ماه و دارای۲۴۱ ماه سابقه بیمه پردازی و بیش‌تر از آن ۳۶ ماه است.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای متاهل‌ها

بنابر قانون سازمان تامین اجتماعی و کار، مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای متاهلان و متکفلان حداکثر(۵۰) ماه و اینگونه است که این دوره پرداخت برای افراد متاهل دارای ۶ تا ۲۴ ماه سابقه بیمه پردازی ۱۲ ماه،دارای ۲۵ تا ۱۲۰ ماه سابقه بیمه پردازی ۱۸ ماه، دارای ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه سابقه بیمه پردازی ۲۶ ماه،دارای ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه سابقه بیمه پردازی ۳۶ ماه و برای افراد متاهل دارای ۲۴۱ ماه سابقه بیمه پردازی وبیش‌تر از آن ۵۰ ماه خواهد بود.

همچنین واریز مقرری بیمه بیکاری بیمه شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است که به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.

در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد و مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

افراد تحت تکفل چه کسانی هستند؟

افراد تحت تکفل بیمه شده بیکار عبارتند از: همسر (زن یا شوهر)؛ فرزندان دختر مادام که ازدواج نکرده و فاقد حرفه و شغل باشند؛ فرزندان پسر تا رسیدن به ۲۰سالگی(۱۹ سال تمام) یا تا زمانی که منحصرا به تحصیل اشتغال داشته یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی، از کارافتاده کلی باشند.

همچنین پدر و مادر که سن پدر از ۶۰ سال بیشتر باشد یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین شود. همچنین خواهر تحت تکفل مجرد و فاقد شغل و برادر تحت تکفل زیر ۱۸ سال که منحصرا به تحصیل مشغول یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد.

در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود. مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

در چه مواردی مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود؟

بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد یا بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید، مقرری بیمه بیکاری آنان حذف می شود.

همچنین اگر بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند یا ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود یا به نحوی با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه برگردد، هم مقرری قطع خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

کارفرمایان هم موظفند با همکاری شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست رده‌های خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند. رده‌های شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین می‌شود.