تغییر روش تعیین «سطح توانگری بیمه» برای شرکت‌های دولتی

سه شنبه،۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۱

تعیین سطح توانگری مالی شرکت های بیمه اگرچه در سال های اخیر به ابزاری برای سنجش سلامت این صنعت تبدیل شده اما معاون توسعه بیمه ایران می گوید این روش برای شرکتی دولتی که ناپذیر به پذیرش برخی ریسک ها است، کاربرد ندارد.

تغییر روش تعیین «سطح توانگری بیمه» برای شرکت‌های دولتی

آیین نامه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسه های بیمه بهمن ماه سال 1390 به تصویب شورای عالی بیمه رسید تا علاوه بر توانگری مالی، ریسک بیمه گری، بازار، اعتبار، نقدینگی و نیز دارایی ها و تعهدهای صنعت بیمه هر ساله ارزیابی شود.
براساس این آیین نامه، موسسه های بیمه موظفند نسبت توانگری مالی خود را بصورت سالانه محاسبه و گزارش تفصیلی آن را به بیمه مرکزی ارسال کنند؛ بیمه مرکزی نیز پس از بررسی این گزارش ها سطح توان مالی شرکت ها را رتبه بندی و اعلام می کند.
در این تقسیم بندی، سطح «یک» به شرکت هایی داده می شود که مقدار نسبت توانگری مالی آنها برابر 100 یا بیشتر باشد و این شرکت ها در بالاترین سطح توان مالی قرار می گیرند؛ پایین ترین سطح نیز به شرکت هایی داده می شود که نسبت توانگری مالی آنها کمتر از 10 درصد باشد.
البته بیمه مرکزی تنها به این سطح بندی کفایت نمی کند و برای شرکت هایی که پایین تر از سطح توانگری یک قرار می گیرند، محدودیت ها و ممنوعیت هایی را وضع می کند تا این نسبت بهبود یابد.
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی در سطح 5 باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت آن را در یک یا چند رشته تعلیق و باطل کند.
براساس آخرین بررسی بیمه مرکزی که در بهمن ماه سال 96 منتشر شد، 14 شرکت در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و می توانند از عهده ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران برآیند؛ هفت شرکت بیمه در سطح 2 توانگری مالی قرار دارند اما هیچ شرکتی در سطح سه قرار نگرفته است؛ هرچند سه شرکت بیمه در سطح 4 توانگری قرار دارند که نسبت توانگری مالی سطح چهار بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است.
شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند، باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارایه و تمهیدات لازم برای ارتقای سطح توانگری خود را ارایه کنند.
بیمه ایران یکی از شرکت هایی است که در سطح چهار توانگری قرار دارد و علت اصلی این سطح، بدهی هایی است که بیمه گذاران دولتی به این شرکت دارند که رقم آن پارسال به حدود 3400 میلیارد تومان رسیده بود.
«محسن پور کیانی» مدیرعامل بیمه ایران گفته است که این شرکت دولتی برای پوشش زیانی که در حدود 12 سال انباشته شده است، به افزایش سه برابری سرمایه و رساندن آن به رقم 10 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
به گفته وی، تنها 1800 میلیارد تومان از این زیان مربوط به بدهی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
در این پیوند «محمدمهدی اعلایی» معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران روز سه شنبه گفت: با توجه به جایگاه حاکمیتی این شرکت و محدودیت‌های ناشی از آن، بیمه ایران مجبور است به عنوان یک شرکت دولتی در جایی که انجام عملیات بازرگانی بیمه، توجیه اقتصادی ندارد به نیابت از دولت و با نگاه غیرانتفاعی وارد شود.
وی افزود: از آنجا که قانونگذار چندان به بیمه ایران اجازه انتخاب ریسک نداده، نمی شود ملاک های مرسوم پذیرش ریسک که درباره سایر شرکت های بیمه اعمال می شود، به این شرکت تعمیم داد.
به گزارش روز سه شنبه بیمه ایران، اعلایی اظهار داشت: اعمال فرمول کنونی محاسبه توانگری مالی درخصوص بیمه ایران و سنجش رفتارهای مالی و اجرایی این شرکت با این فرمول خوب است اما باید ملاحظات آن در نظر گرفته شود. 
به گفته این صاحب نظر صنعت بیمه، فرمول محاسبه توانگری مالی استخراج شده از یک مدل بوده و این یک اصل علمی است که لزوماً خروجی همه مدل ها منطبق با واقعیت های موجود نیست و مدل ها باید متناسب با شرایط واقعی در عالم بیرون بهسازی شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران خاطرنشان کرد، اگر بنا باشد توانگری مالی بیمه ایران و حتی بیمه مرکزی با فرمول کنونی تعیین توانگری مالی محاسبه شود، هم نتیجه حاصله با واقعیت و برداشت اولیه ذهنی مخاطب از تعریف توانگری فاصله دارد و هم زمینه نگرانی از صنعت بیمه در جامعه فراهم می شود. 
اعلایی اظهار داشت: اکنون میزان دارایی ها، توان مالی و حجم نقدینگی ریالی و ارزی موجود و در اختیار بیمه ایران در بهترین شرایط در مقایسه با سال های گذشته قرار دارد و این شرکت توان ایفای تعهدات خود را دارد.