محیط زیست

چرا آهوهای زیبای کیش، بیمار شدند؟

جزیره  کیش با طبیعت زیبا و سواحل مرجانی اش، زیستگاه حیوانات ارزشمندی چون آهو است. شاید باور نکنید، اما این دردانه خلیج فارس، اکنون پذیرای ۷۵۰ راس آهو است که در مناطق تحت حفاظت زندگی می کنند. 

 آب دریای خزر کاهش یافت

سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی، در ادامه روند کاهشی خود از سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر رسید.

زرافه سفید، منقرض شد

با کشتن یک زرافه ماده سفید و فرزندش در کنیا، نسل زرافه سفید منقرض شد.

اشتراک در RSS - محیط زیست